Persondatapolitik

Her kan du læse, hvordan Fabian Trading ApS / Playboy-footwear.com håndterer personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Fabian Trading ApS / Playboy-footwear.com er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger,
som vi har modtaget om dig. Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med
lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:
Fabian Trading ApS
Bella Center, showroom B3-117
Center Boulevard 5
2300 København S

CVR-nr. 31274877
Telefon 39291833
E-Mail: info@playboy-footwear.dk

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, formålet med indsamlingen og retsgrundlaget for
behandlingen

  • Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside indsamler vi følgende personoplysninger om dig og din brug af
hjemmesiden:

– type af browser
– søgetermer
– IP-adresse
– netværkslokation
– informationer om computer

Formålet med indsamlingen

Optimering af brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, målrettet markedsføring, herunder retargeting
via Facebook og Google, osv. Denne behandling af oplysninger er nødvendige for, at vi kan varetage vores
interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

Retsgrundlaget

Optimering af brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, målrettet markedsføring, herunder retargeting
via Facebook og Google, osv. Denne behandling af oplysninger er nødvendige for, at vi kan varetage vores
interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

Retsgrundlaget

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU
Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Modtagere af oplysninger

Fabian Trading ApS og eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af
hjemmesiden samt målrettet markedsføring.

Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum

Oplysningerne slettes, når du ikke har besøgt hjemmesiden i 1 år.

  • Køb eller kommunikation via hjemmeside

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv
angiver:

– navn
– adresse
– mailadresse
– telefonnummer
– betalingsmåde
– leveringsønsker
– IP-adresse

Formålet med indsamlingen

Levering af bestilte produkter, så vi kan overholde vores aftale med dig, samt administration af dine
rettigheder til at returnere og reklamere og overholdelse af krav til bogføring og regnskab.

Retsgrundlaget

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores aftale om at levere en varer til dig,
samt for at overholde vores retlige forpligtelse der påhviler os som dataansvarlig i EU
Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.

Modtagere af oplysninger

PostNord, GLS eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig.

Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum.
Oplysningerne bliver slettet 3 år efter købet, medmindre vi har et legitimt behov for at opbevare
oplysningerne i længere tid, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, eller hvis
opbevaring er nødvendig for at vi kan opfylde et lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen
af et regnskabsår.

3. Dine rettigheder

Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen,
kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.

(oplysningerne skal senest være rettet 1 måned efter modtagelse af anmodningen)

Ret til sletning
Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine
personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få
begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit
samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at
beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden
hindring.

Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de
kontaktoplysninger, der fremgår øverst på side 1.

4. Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at
personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de
kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres
arbejde, har adgang til oplysningerne.

Du kan læse nærmere om vores sikkerhedsforanstaltninger i vores sikkerhedspolitik som du finder her.

5. Klageinstans

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside
www.datatilsynet.dk

×

Shopping bag